Compensatieregeling transitievergoeding langdurige arbeidsongeschiktheid