Correctie teruggaaf loonheffingen

Een procedure had betrekking op een naheffingsaanslag loonheffing ter correctie van een eerder gedane teruggaaf door de Belastingdienst. De werkgever die de teruggaaf had ontvangen bestreed de naheffing omdat hij geen verzoek om teruggaaf van loonheffing had gedaan. Naar zijn mening kan een verzoek om teruggaaf alleen worden gedaan door middel van een correctiebericht. Een verzoek om teruggaaf kan volgens de werkgever niet binnen de aangiftetermijn worden gedaan. De Hoge Raad deelt deze opvatting niet. Voor een verzoek om teruggaaf volstaat dat de inspecteur een ontvangen mededeling redelijkerwijs heeft kunnen opvatten als een verzoek om teruggaaf van belasting. Het moment waarop die mededeling wordt gedaan is niet van belang. Deze uitleg strookt met de parlementaire toelichting bij de wijziging per 1 januari 2010 van de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen. Daarin is opgemerkt dat de Belastingdienst belastingplichtigen van dienst wil zijn met een snelle reactie, zonder een verzoek dat niet aan de formele vereisten voldoet aan een grondig onderzoek te moeten onderwerpen alvorens daarop een beslissing te nemen.