Deeltijdfactor en aftoppingsgrens pensioenopbouw

De staatssecretaris van Financiën heeft vragen beantwoord van de commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Eerste Kamer. De vragen gaan over de toepassing van de deeltijdfactor op de aftoppingsgrens voor de pensioenopbouw van werknemers.De Pensioenwet schrijft voor dat werkgevers aan deeltijdwerkers evenredige aanspraken op ouderdoms- en nabestaandenpensioen moeten toekennen. Door dat voorschrift worden deeltijdwerkers naar verhouding gelijk behandeld als voltijdswerknemers.De fiscaal toelaatbare opbouw van pensioen is gemaximeerd op een zeker loonbedrag. Over het meerdere mag geen pensioen worden opgebouwd. Bij de maximering van het pensioengevend loon wordt overeenkomstig het voorschrift uit de Pensioenwet voor evenredige opbouw rekening gehouden met de deeltijdfactor van parttimers. Door rekening te houden met de deeltijdfactor wordt bereikt dat het maximale pensioengevend loon per contractuur voor deeltijdwerkers en voltijdwerkers gelijk is. De staatssecretaris ziet geen reden voor aanpassing van de wettelijke aftoppingsmethodiek.