Derde voortgangsrapportage Wet DBA

De staatssecretaris van Financiën heeft de derde voortgangsrapportage van de Wet DBA naar de Tweede Kamer gestuurd. Deze rapportage bevat weinig nieuws.

Op verzoek van de Tweede Kamer rapporteert de staatssecretaris over de handhaving van de Wet DBA bij kwaadwillende opdrachtgevers. De Belastingdienst voert bij tien opdrachtgevers een onderzoek uit. Deze opdrachtgevers hadden in de periode dat de VAR van toepassing was hun werkzaamheden zo ingericht dat feitelijk sprake was van dienstbetrekkingen. Destijds kon de Belastingdienst in die situaties niet optreden tegen opdrachtgevers.

Ten overvloede merkt de staatssecretaris op dat het vervolg van het DBA-dossier afhankelijk is van de keuzes die een nieuw kabinet maakt.