Accountantsverklaring jaarrekening

Heeft u een accountantsverklaring of samenstellingsverklaring nodig?

Lang niet iedereen heeft een accountantsverklaring nodig. In de meeste gevallen is het niet nodig. Wat zijn de voorwaarden?

Een ondernemer met een organisatie als een eenmanszaak, vof, man/vrouw vof, maatschap of commanditaire vennootschap geen accountantsverklaring nodig voor uw administratie of jaarrekening. En als bestuurder van een rechtspersoon zoals: BV, NV, stichting, vereniging of cooperatie heeft u voor de Nederlandse wetgeving alleen een verklaring nodig als u aan twee van de onderstaande voorwaarden voldoet:

  • de waarde van de activa van uw organisatie minus de herwaarderingsreserve en minus de reserve deelnemingen hoger zijn dan € 4.400.000,- en
  • de omzet bedraagt meer dan € 8.800.000,- en
  • de organisatie heeft meer dan 50 medewerkers in dienst.

Samenstellingsverklaring jaarrekening

Als u geen accountantsverklaring nodig hebt, dan is het alternatief een samenstellingsverklaring. Wij stellen uw jaarrekening samen, in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving. Als bevestiging voegen wij daar een samenstellingsverklaring aan toe. Zo weet de ontvanger van de jaarrekening dat deze door een accountant met zorgvuldigheid is samengesteld en voldoet aan de geldende wet- en regelgeving.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op.