Evaluatie Wet uniformering loonbegrip

De staatssecretaris van Financiën heeft het rapport van een onderzoek naar de effecten op de administratieve lasten voor bedrijven van de Wet uniformering loonbegrip naar de Tweede Kamer gestuurd. De onderzoekers concluderen dat sprake is van een vereenvoudiging in het loonbegrip, die als beperkt wordt ervaren. Verder constateren de onderzoekers dat de beoogde verdere vereenvoudiging niet is bereikt. Die verdere vereenvoudiging had moeten komen uit de invoering van een loonsomheffing en uit een door de Belastingdienst aan te bieden aangifteprogramma waarmee de loonheffingen berekend konden worden. Die zaken zijn niet doorgegaan. Door alle veranderingen in de regelgeving in het loondomein is het zeer moeilijk om het effect van de Wet uniformering loonbegrip vast te stellen.

Het is aan het volgende kabinet om de vraag, of aan de uitkomsten van dit onderzoeksrapport beleidsconclusies moeten worden verbonden, te beantwoorden.