Geen animo voor stapsgewijs omzetten van hypotheken