Geen AOW-verzekering voor echtgenote buitenlandse diplomaat

Iedere inwoner van Nederland is in beginsel verzekerd voor de AOW. De wet biedt de mogelijkheid om in nadere regelgeving de kring van verzekerden uit te breiden of te beperken. Op grond van nadere regelgeving was de echtgenote van een diplomatieke ambtenaar bij de Duitse ambassade in Nederland niet verzekerd voor de AOW, ondanks dat zij in Nederland woonde. Volgens de Centrale Raad van Beroep is dat niet in strijd met het Verdrag van Wenen inzake diplomatiek verkeer. Dit verdrag verplicht er niet toe om gezinsleden, die de nationaliteit hebben van de staat waar de diplomaat wordt geplaatst, toe te laten tot de verzekering. Deze uitsluiting houdt geen discriminatie in.De Hoge Raad heeft het beroep in cassatie tegen de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep afgewezen. Er is geen sprake van discriminatie ten opzichte van andere Nederlanders die in Nederland wonen of ten opzichte van personen die ongehuwd met een buitenlandse diplomaat in Nederland samenwonen. De situatie van een gezinslid van een buitenlandse diplomaat is niet vergelijkbaar met die van ingezetenen die geen gezinslid van een buitenlandse diplomaat zijn. De echtgenote van een buitenlandse diplomaat wordt niet anders behandeld dan een ongehuwd met een buitenlandse diplomaat in Nederland samenwonende levenspartner.