Inspecteur stelt dubieuze rit met bestelauto te laat ter discussie