Kabinet neemt pensioenvoorstellen terug!

Bij de behandeling in de Eerste Kamer van de wetsvoorstellen op pensioengebied hebben de staatssecretarissen van Financiën en van Sociale Zaken verzocht om aanhouding van de wetsvoorstellen. Het kabinet zal, gezien de kritiek in de Eerste Kamer, de voorstellen
inhoudelijk moeten aanpassen. Duidelijk is wel dat de voorstellen in de huidige vorm kansloos zijn in de Eerste Kamer. Het gaat om het wetsvoorstel ter verlaging van de maximumopbouw- en premiepercentages voor pensioen en de maximering van het pensioengevend
inkomen (nr. 33.610) en het wetsvoorstel ter invoering van pensioen- en lijfrente-excedentregelingen, de zogenaamde pensioenaanvullingsregelingen (nr. 33.672).
De aangepaste voorstellen zullen eerste door de Tweede Kamer behandeld moeten worden. Gezien de meerderheid die de kabinetsfracties daar hebben, ligt daar het probleem niet.