Kamervragen over nettopensioen

De fiscaal gefacilieerde opbouw van een pensioenvoorziening is beperkt tot een pensioengevend loon van ongeveer € 103.300. Om over het inkomen boven deze grens toch een vorm van oudedagsvoorziening op te kunnen bouwen is het netto pensioen bedacht. De inleg daarvoor is niet aftrekbaar van het inkomen. Ook pensioenfondsen kunnen een nettopensioenregeling aanbieden. De wet eist dat deelnemers aan een netto regeling bij een pensioenfonds een deel van hun opgebouwde pensioenkapitaal moeten gebruiken om bij te dragen aan de collectieve buffer van het pensioenfonds. Dat voorschrift moet voorkomen dat deelnemers aan de verplichte basispensioenregeling financieel bijdragen aan de nettopensioenregeling.De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het Ministerie van Financiën onderzoeken met de Stichting van de Arbeid de noodzaak en wenselijkheid van aanpassingen in de huidige regelgeving.