Kamervragen over pensioenoverzichten

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft Kamervragen over de vermelding van de AOW-leeftijd op pensioenoverzichten beantwoord. In een brief aan de Kamer van 3 juni 2016 schreef de staatssecretaris dat het vermelden van pensioenbedragen op de verwachte AOW-leeftijd van toegevoegde waarde kan zijn voor de pensioengerechtigde, maar dat de vermelde pensioenbedragen onzeker zijn. Daarom vindt de staatssecretaris het beter om alleen de verwachte AOW-leeftijd te tonen, zonder bedragen. Op de website van de Sociale Verzekeringsbank kunnen mensen inzicht krijgen in de verwachte AOW-leeftijd na 2022. Onderzocht wordt of de rekenhulp voor de individuele AOW-leeftijd kan worden opgenomen in Mijnpensioenoverzicht.nl.
In verband met de verhoging van de AOW-leeftijd naar 67 jaar en drie maanden in 2022 is de functionaliteit ‘Eerder stoppen of langer doorwerken’ aangepast. Mensen kunnen hun AOW- en pensioenbedragen bekijken op verschillende leeftijden.