Kamervragen uitbreiding kraamverlof

Aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn vragen gesteld over de voorgestelde uitbreiding van het vaderschapsverlof. Een wetsvoorstel, dat het kraamverlof voor de partner met drie dagen uitbreidt, is in behandeling van de Tweede Kamer. Volgens berichten in de media zou deze uitbreiding als te krap worden gezien.De achtergrond van de uitbreiding van het kraamverlof met drie dagen is een onderzoek van de OESO. Uit dat onderzoek blijkt dat vaders, die kort na de geboorte van hun kind kraamverlof opnemen, meer betrokken zijn bij de opvoeding van hun kinderen en meer zorgtaken op zich nemen. Daardoor ontstaat voor de moeder ruimte om meer te gaan werken en haar economische zelfstandigheid verder te ontwikkelen. De betrokkenheid van de vader bij de opvoeding is positief voor de ontwikkeling van het kind. De voorgestelde uitbreiding van het kraamverlof voor de partner moet deze mogelijke effecten bevorderen. Volgens de minister is het aan de sociale partners om aanvullende afspraken over kraamverlof over te maken.