Moment van belangwijziging

De belastingheffing over de winst die een ondernemer behaalt bij de vervreemding van een bedrijfsmiddel kan worden uitgesteld door de vorming van een herinvesteringsreserve. Op de herinvesteringsreserve rust een fiscale claim.De Hoge Raad heeft zich in een reeks arresten uitgelaten over de toepassing van de herinvesteringsreserve en de bepaling in de Wet Vpb ’69 die handel in BV’s met een herinvesteringsreserve moet voorkomen. BV’s met een herinvesteringsreserve waren in het verleden handelswaar, omdat de koper door het benutten van de reserve geld kon besparen. De wetgever heeft maatregelen getroffen om deze handel tegen te gaan. Een bestaande herinvesteringsreserve valt daardoor in de winst wanneer het uiteindelijke belang in de BV wijzigt. Heeft herinvestering plaatsgevonden voor de belangwijziging, dan is deze wetsbepaling niet van toepassing. Wel kan in een dergelijk geval met behulp van fraus legis de herinvesteringsreserve aan de winst worden toegevoegd. Er is sprake van fraus legis bij een herinvestering in directe samenhang met de aandelenoverdracht. Er moet dan een samenstel van rechtshandelingen zijn dat is gericht op de verkoop van de aandelen in de BV met de bedoeling om de fiscale claim op de boekwinst van de verkochte bedrijfsmiddelen zo voordelig mogelijk kwijt te raken. De BV dient in dat geval om de investeringsplannen van derden uit te voeren. Het komt er dan op neer dat de herinvesteringsreserve door de nieuwe aandeelhouder is benut.