Premies werknemersverzekeringen 2015

Voor 2015 gelden de volgende premiepercentages voor de werknemersverzekeringenWW-Awf2,07%WAO/WIA basis5,25%Bijdrage kinderopvang0,50%Whkvariabel, zie beschikkingZvw6,95%Idem, bijdrage werknemer (indien van toepassing)4,85%Idem, zeevarenden0,00%Ufo0,78%Maximum premieloon per loontijdvak Loontijdvak Maximum premieloon Dag € 199,90 Week € 999,53 Vier weken € 3.998,15 Maand € 4.331,33 Kwartaal € 12.994 Jaar € 51.976Het aantal SV-dagen in 2015 bedraagt 261. Voor de premieberekening wordt uitgegaan van 260 dagen.