Proefprocedures pseudo-eindheffing hoog loon

Werkgevers die bezwaar hebben gemaakt tegen de pseudo-eindheffing hoog loon 2013 hebben het aanbod gekregen om aan te sluiten bij proefprocedures die daarover worden gevoerd. Om van dat aanbod gebruik te maken moet de werkgever een vaststellingsovereenkomst
sluiten met de Belastingdienst. De termijn om dat te doen is verlengd tot 1 december 2013. Het bezwaarschrift van werkgevers die op die datum geen vaststellingsovereenkomst met de Belastingdienst hebben gesloten wordt na die datum in behandeling genomen. In
andere gevallen wordt de afhandeling van het bezwaar aangehouden tot de Hoge Raad zijn oordeel over deze kwestie heeft geveld.