Recht op transitievergoeding

Bij het einde van een arbeidsovereenkomst moet de werkgever aan de werknemer een transitievergoeding betalen als de arbeidsovereenkomst ten minste twee jaar heeft bestaan. Dat geldt bij ontslag op initiatief van de werkgever of bij het einde van rechtswege van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd.De vraag in een procedure bij de kantonrechter was of het recht op een transitievergoeding pas ontstaat wanneer de arbeidsovereenkomst langer dan 24 maanden heeft geduurd of dat volstaat dat de arbeidsovereenkomst precies twee jaar heeft bestaan. Volgens de kantonrechter is dat laatste het geval en blijkt dat uit de wetsgeschiedenis. In de memorie van antwoord is de vraag opgenomen wanneer het recht op een transitievergoeding ontstaat. Deze vraag is als volgt beantwoord: het recht op een transitievergoeding ontstaat zodra de arbeidsovereenkomst 24 maanden heeft geduurd.De kantonrechter veroordeelde een werkgever tot betaling van een transitievergoeding aan een werknemer wiens arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd na exact 24 maanden niet was verlengd.