Volledige schuld aandeelhouder als uitdeling van winst aangemerkt