Wetsvoorstel Verzamelwet pensioenen 2017

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een tweede nota van wijziging bij het wetsvoorstel Verzamelwet pensioenen 2017 ingediend.

Dit wetsvoorstel strekt tot wijziging van de Pensioenwet en van enige andere wetten. In de nota van wijziging wordt verduidelijkt dat een verzekeraar die geen variabele uitkeringen uitvoert en die met een pensioengerechtigde is overeengekomen dat een pensioenuitkering wordt omgezet in een kapitaal voor de aankoop van een variabele uitkering, verplicht is het kapitaal over te dragen aan een andere uitvoerder. Daarnaast bevat de nota van wijziging een redactionele aanpassing.