Wettelijk minimumloon januari 2015

De hoogte van het wettelijk minimumloon wordt halfjaarlijks aangepast aan de algemene welvaartsontwikkeling. Per 1 januari 2015 vindt de volgende aanpassing plaats. Het aanpassingspercentage voor afronding bedraagt 0,4435. De vermenigvuldigingsfactor komt dan op 1,004435. Vermenigvuldiging van deze factor met het wettelijk minimumloon per 1 juli 2014 leidt tot een wettelijk minimumloon per 1 januari 2015 van € 1.501,80 per maand. Dit bedrag geldt voor werknemers van 23 jaar en ouder bij een voltijds dienstverband. Voor jongeren gelden afgeleide bedragen.Wettelijk minimum(jeugd)lonen per 1 januari 2015LeeftijdPercentagePer maandPer weekPer dag23 jaar en ouder 1001.501,80346,5569,3122 jaar 851.276,55294,5558,9121 jaar 72,51.088,80251,2550,2520 jaar 61,5923,60213,1542,6319 jaar 52,5788,45181,9536,3918 jaar 45,5683,30157,7031,5417 jaar 39,5593,20136,9027,3816 jaar 34,5518,10119,5523,9115 jaar 30450,44103,9520,79