Wijziging regeling hypothecair krediet

Met ingang van 1 januari 2014 wordt de maximale hoogte van hypotheekschulden ten opzichte van de waarde van de woning verhoogd in een aantal gevallen. Voor zogenaamde energieneutrale woningen worden de inkomenscriteria voor de financiering verruimd. Het
gaat om woningen die per saldo niet meer energie verbruiken dan zij opwekken. Voor dergelijke woningen kunnen mensen met een inkomen vanaf € 29.000 aanvullend maximaal € 13.500 lenen bovenop het reguliere bedrag dat zij kunnen lenen. Verder kan worden afgeweken
van de zogenaamde “loan-to-value-ratio” (LTV-ratio) als het gaat om door gemeenten verstrekte kredieten die vallen onder een gemeentelijke regeling voor noodzakelijke woningverbetering. De inkomenstabellen in de bijlagen van de tijdelijke regeling hypothecair
krediet worden voor 2014 aangepast.